Ternat.jouwweb.be
Gemeente TERNAT Graafschap » Sebastiaan-en-Carolina

SEBASTIAAN & CAROLINA

DEEL I

Roman met historische achtergrond

Brord van de CAUWELAER

De Heze Cahiers

Uitgeverij G-I Ternat

2017

Voorstelling van " Sebastiaan & Carolina - Deel I "

op woensdag 12 april 2017

in een zaal in de omgeving van de Sinte Katelijnekerk te Brussel

[ Vooraf inschrijven was strikt noodzakelijk ]  w.van.cauwelaert(at)t-online.de 

w.van.cauwelaer(at)uni.de - dit e-mailadres bestaat niet meer]

 

In " Sebastiaan en Carolina " brengt de West-Brabantse auteur Brord van de Cauwelaer

ons eerst naar het hertogdom Brabant in de Spaanse Nederlanden op het einde van de 17e eeuw.

Sebastiaan is een kind van goeden huize uit een dorp in West-Brabant. Zijn familie vervult functies

in dienst van de plaatselijke graaf en dat brengt hen af en toe naar Brussel.

In de hoofdstad van Brabant en de Nederlanden woont het kleine meisje met wie Sebastiaan

op 12 april 1717 in de grote barokke Sint Katelijnekerk zal trouwen.

" Sebastiaan en Carolina " is zoveel mogelijk gebaseerd op historische gegevens uit de familie

van auteur Van de Cauwelaer. Namen van personen en plaatsen werden echter gewijzigd

om er steeds aan te herinneren dat het om een roman gaat. De adellijke familienaam

van de vader van Carolina en van haarzelf werd " de Voorne " en Sebastiaan komt in het boek

uit de familie " van Heeze " . De twee voornoemde namen zijn voor wie een minimale moeite

doet makkelijk te ontsleutele. Het volstaat uit te gaan van de vestigingsplaats van Uitgeverij G-I,

uitgever van De Heze Cahiers.
Wat plaatsnamen betreft werd soms gebruik gemaakt van antoniemen, bijvoorbeeld werd " Berchem "

bij Antwerpen " Dalhem " . Een synoniem voor " kruik" is " kan "...

Wie meer wil weten moet de beknopte roman van Uitgeverij G-I uit Ternat wel kopen.

De voorstelling ervan gebeurt op woensdag 12 april 2017 in de omgeving van de toren van de

voormalige Sinte Katelijnekerk. De barokke toren is het enige wat rest van de kerk.

Vooraf inschrijven voor de voorstelling van de roman was noodzakelijk

w.van.cauwelaert (at) uni.de : vervallen adres ]

Het etentje op woensdag 12.04.2017 in de buurt van Sinte Katelijne is voorbehouden

voor afstammelingen van Carolina en Sebastiaan.

 

Voorstelling " Sebastiaan & Carolina - Deel I " door Brord van de Cauwelaer te Brussel

www.wattedoen.be/voorstelling-sebastiaan-772702.shtml 

 

Sebastiaan en Carolina Ternat graafschap Kruikenburg

http://ternat-graafschap-kruikenburg.ibk.me/3.html 

 

Sebastiaan & Carolina Ternath 1717 Nederlanden

http://kruikenburg.atwebpages.com/ 

 

Tentoonstelling " Malta - Land van de zee " De ridders van Sint-Jan van Malta

www.bozar.be/nl/activities/121409-malta-land-of-sea

 

Brussel

http://brussel.weebly.com/ 

 

Kwartier Brussel

www.kwartier-van-brussel.tk/ 

 

Voorstelling project roman

SEBASTIAAN & CAROLINA

DEEL II 

Brord van de Cauwelaer

Ukkel 17 september 2017

Voorstelling van Hoofdstuk 1

van Deel II van de roman.

De vader van Carolina, grootprior in Noord-Frankrijk, kan er niet bij zijn

wanneer dochter en schoonzoon op 17 september 1717 het oude riddergoed

in "Alfen " verwerven op een openbare verkoop bij het licht van uitdovende kaars.

De auteur blikt ook al vooruit op de volgende hoofdstukken en de verschijningsdatum.

Au Vieux Spijtigen Duivel

Alsembergse Steenweg

Ukkel

De voorstelling van het project gebeurde voor uitgenodigde gasten.

Meer info op

http://ternat.webnode.at/news/voorstelling-project-sebastiaan-carolina

 -deel-ii-op-17-september-te-ukkel/ 

Uitgeverij G-I Ternat De Heze Cahiers